Zapraszamy do współpracy!

Z naszą pomocą przygotują Państwo profesjonalną dokumentację dla projektów ubiegających się o wsparcie finansowe z odpowiedniego programu. Ponadto, pomożemy Państwu w realizacji i rozliczeniu tych projektów.

O firmie

Europejskie Doradztwo Projektowe powstało w 2001 w Toruniu. Od początku działamy w obszarze funduszy unijnych i po kilkunastu latach jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firma doradczą.

Pomagamy potencjalnym beneficjentom w zdobywaniu środków finansowych na nowe inwestycje i rozwój działalności. Współpracę z klientami opieramy o partnerskie relacje i zaufanie, proponując dogodne rozwiązania. Najważniejsze dla nas jest powodzenie realizowanego projektu, dlatego w trosce o Klienta współpracujemy z zespołami eksperckimi, inżynierami, językoznawcami, prawnikami i ekonomistami, aby wspólnymi siłami stworzyć najlepszy produkt.

Nasza firma była bezpośrednio zaangażowana w wiele projektów inwestycyjnych w okresie przedakcesyjnym. Przyczyniła się do pozyskania środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i  przedsiębiorstw, z budżetów  ISPA, SAPARD oraz PHARE – w zakresie zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowy dróg, tworzenia nowych miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Doświadczenie zdobywaliśmy opracowując kilkanaście studiów wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi, w celu finansowania przedsięwzięć z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR  oraz Sektorowego Programu Operacyjnego. Ponadto, dzięki dokumentom przygotowanym przez naszą firmę, beneficjenci uzyskali dofinansowanie również z  Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG, programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a także ze źródeł zagranicznych z programów MEDIA oraz CULTURE.

W  okresie programowania 2007 – 2013 EDP realizowało zlecenia jednostek samorządowych i innych podmiotów publicznych, aplikujących o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Spośród kilkudziesięciu przedsięwzięć, dla których dokumentację przygotowała  nasza firma, większość uzyskała refundację. Podobnie satysfakcjonujące rezultaty osiągaliśmy wspomagając potencjalnych beneficjentów finansowania z programów krajowych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka. Były to inwestycje w obszarach turystyki, służby zdrowia, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów, ochrony środowiska, portów lotniczych. Także infrastruktury drogowej, sanitarnej, sportowej. Z zakresu ekologii, edukacji,  promocji i innowacyjnych rozwiązań opracowaliśmy  kilkanaście projektów dla stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców.

Europejskie Doradztwo Projektowe przygotowało wiele opracowań strategicznych: LPR, analizy i oceny przydatności wytycznych i instrukcji, diagnozy społeczne i gospodarcze z symulacją planów finansowych dla rozwoju danych obszarów.

W nowym okresie programowania 2014 – 2020 jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych źródeł. Sprawdź naszą ofertę.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej www.edp.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.